KOPALIŠČE VEVČE

Natečajna rešitev je razmislek o revitalizaciji območja Vevče. Projekt odgovarja na robne pogoje dane lokacije z jasno potezo na novo definira območje nekdanjega zunanjega kopališča ob papirnici. Vodilo oblikovanja je vzpostavitev stika uporabnikov s prekrasnim obrečnim pasom Ljubljanice, ki je težko dostopen in posledično neizkoriščen.

Objekt je postavljen na zahodno stran natečajne območja, tako ustvarja »protihrupno bariero« do ceste. S svojo umestitvijo sledi prevladujoči orientaciji danega prostora in zapolni grajeno vrzel do okoliških objektov. Višinsko je umeščen na obstoječo rečno ravnico in se, zaradi višinske razlike do ceste in njenega blagega padca proti severu, mimoidočemu počasi razkriva. Hiša, kot ograja kopališča, zaščiti uporabnike in se proti vzhodu odpira proti zelenemu obrečnemu pasu. Kompakten grajeni volumen v največji meri ohranja prostor za zunanjo programsko razširitev.

Trenutno prostorsko oblikovanje vaščanom ne nudi prostora združevanja meščanov. Tako se bazenski kompleks na severu odmakne edinemu generatorju javnega dogajanja na tem prostoru – gasilskemu domu. Med objektoma se tako ustvari novi trg, na katerega je spojen tudi javni program – bar, čolnarna, igrišče in najpomembnejše - dostop do Ljubljanice. Trg obiskovalca povabi na rečno brežino in mu vmes razkriva lepe poglede na zeleno okolje. Nova ploščad jasno nakaže vhod in ga hkrati odmakne od ceste. Prednost združevanja javnega programa na eni točki je jasno izražanje prostorske orientacije.

V prevladujoči prostorski orientaciji se, kot prostorski poudarek, na trg pripne os v smeri sever – jug. Vpeta med skrajnimi mejami lokacije poskrbi, da se nanjo smiselno naveže program, ki se vzdolž nje tudi logično razvije. Tako se iz popolnoma javnega programa vezanega na trg preko bara ali trgovine vstopa v poljavni program kopališča. Dialog med javnim in poljavnim zasnova rešuje z velikimi steklenimi stenami v pritličju, ki omogočajo poglede preko notranjosti hiše vse do zunanjega kopališča in naprej do zelenega obrečnega prostora. Tako privablja vse uporabnike k vstopu v kopališče.

Program notranjega dela kopališča sledi poti uporabnika. Preko avle vodi v slačilnice, iz slačilnice na zunanje kopališče, notranji bazen ter wellness. Vse poti uporabnikov se pravokotno pripenjajo na glavno os.

Nov bazenski kompleks je preproste zasnove. Zadržana arhitektura nagovarja širok krog obiskovalcev. Z mislijo na najrazličnejše načine uporabe tega prostora poskrbi, da se življenje vrne nazaj ob papirnico.

Ime projekta

Idejna zasnova kopališča Vevče

Lokacija

Ljubljana

Leto

2019

Status

Natečajni elaborat

Program

Kopališče

Naročnik

Mestna občina Ljubljana

Arhitektura

Anja Čerin, Nuša Gruden, David Žalec, Anže Briški